Konsultacje społeczne

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2021-2025

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2021-2025.

Konsultacja zakończona

29.10.2021 - 12.11.2021

Oferta kulturalna Gminy Lesko

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. Główną instytucją w Gminie Lesko odpowiedzialną za tworzenie oferty kulturalnej jest Bieszczadzki Dom Kultury. To właśnie on od lat tworzy przestrzeń ...

Ankieta zakończona

28.07.2021 - 31.08.2021

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

 Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. Dostępność miejsc publicznych dla wszystkich, a szczególnie dla osób zmagających się z niepełnosprawnością, jest kluczowym elementem i podstawą społe...

Ankieta zakończona

30.07.2021 - 31.08.2021

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. " W związku z wyłączeniem z użytkowania budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Bieszczadzkiej 4 w Lesku (naprzeciw Basenu Aquarius) i koniecznością je...

Ankieta zakończona

28.07.2021 - 29.08.2021

Ocena pracy Burmistrza, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy Lesko za 2020 rok.

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. " W przyszły czwartek 15.07.2021r. Radni Rady Miejskiej w Lesku będą podejmować głosowanie w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza M...

Ankieta zakończona

09.07.2021 - 14.07.2021

Test