Konsultacje Społeczne Miasta i Gminy Lesko

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

 Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane.

Dostępność miejsc publicznych dla wszystkich, a szczególnie dla osób zmagających się z niepełnosprawnością, jest kluczowym elementem i podstawą społeczeństwa opartego na równych prawach. Jej zagwarantowanie jest warunkiem aktywnej partycypacji wszystkich obywateli w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju, a co za tym idzie naszej gminy, oraz równych szans rozwoju i asymilacji społecznej.

Zdając sobie sprawę, że wciąż wiele w tym zakresie musimy zrobić by niwelować bariery architektoniczne i administracyjne, postanowiliśmy zasięgnąć Państwa zdania, a szczególnie zdania naszych mieszkańców borykających się na codzień ze wspomnianymi trudnościami. 

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam zobrazować Państwa oczekiwania w tym zakresie. 

Odpowiedzi można udzielić do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 W ankiecie mogą wziąć udział wyłącznie mieszańcy miasta i gminy Lesko, a ich weryfikacja nastąpi po podaniu prawidłowego numeru PESEL. Dane będą automatycznie anonimizowane.