Konsultacje Społeczne Miasta i Gminy Lesko

Oferta kulturalna Gminy Lesko

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane.

Tworzymy Kulturę

Główną instytucją w Gminie Lesko odpowiedzialną za tworzenie oferty kulturalnej jest Bieszczadzki Dom Kultury. To właśnie on od lat tworzy przestrzeń dla kulturalno-społecznego rozwoju gminy oraz jej mieszkańców. Jest miejscem spotkań z różnymi formami artystycznego wyrazu podtrzymującymi i rozwijającymi lokalną tradycję i kulturę. Rozpowszechnia wśród społeczeństwa narodowy dorobek kulturowy, a także angażuje je do jego współtworzenia.

Stale wprowadzane są nowe propozycje, zarówno w sferze wydarzeń, jak też warsztatów czy zajęć stałych. Mając na uwadze zmieniające się preferencje odbiorców kultury, chcemy wraz z Państwem ją tworzyć, by była atrakcyjna. Dlatego też serdecznie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam zobrazować Państwa oczekiwania. 

Odpowiedzi można udzielić do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W ankiecie mogą wziąć udział wyłącznie mieszańcy miasta i gminy Lesko, a ich weryfikacja nastąpi po podaniu prawidłowego numeru PESEL. Dane będą automatycznie anonimizowane.