Konsultacje Społeczne Miasta i Gminy Lesko

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich i gminnych. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na i wyrażania swoich opinii w ankietach oraz konsultacjach społecznych.

Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2021-2025

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2021-2025.

Konsultacja zakończona

29.10.2021 - 12.11.2021

Oferta kulturalna Gminy Lesko

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. Główną instytucją w Gminie Lesko odpowiedzialną za tworzenie oferty kulturalnej jest Bieszczadzki Dom Kultury. To właśnie on od lat tworzy przestrzeń dla kulturalno-społecznego rozwoju gminy oraz jej mieszkańców. Jest miejscem spotkań z różnymi forma...

Ankieta zakończona

28.07.2021 - 31.08.2021

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

 Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. Dostępność miejsc publicznych dla wszystkich, a szczególnie dla osób zmagających się z niepełnosprawnością, jest kluczowym elementem i podstawą społeczeństwa opartego na równych prawach. Jej zagwarantowanie jest warunkiem aktywnej partycypacji wszys...

Ankieta zakończona

30.07.2021 - 31.08.2021

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. " W związku z wyłączeniem z użytkowania budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Bieszczadzkiej 4 w Lesku (naprzeciw Basenu Aquarius) i koniecznością jego rozbiórki w niedalekiej przyszłości, zaistniała konieczność konsultacji społecznej dotyczącej now...

Ankieta zakończona

28.07.2021 - 29.08.2021

Ocena pracy Burmistrza, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy Lesko za 2020 rok.

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. " W przyszły czwartek 15.07.2021r. Radni Rady Miejskiej w Lesku będą podejmować głosowanie w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Adama Snarskiego. W porządku obrad sesji znalazła się uchwała o nieudzielaniu Bu...

Ankieta zakończona

09.07.2021 - 14.07.2021

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Decydujmy razem!

Zapisz się do naszego newslettera i nigdy nie przegap żadnej konsultacji.

Wymagane pole
Bez obaw! Użyjemy Twojego maila tylko do powiadomień na temat wybranej konsultacji.
Wymagane pole
Test